Weergaven:

Wanneer je een formulier hebt gemaakt met het oogmerk om daarmee informatie te verzamelen vanuit de organisatie, krijg je standaard alle reacties aangeleverd.
Indien het de bedoeling is dat een groep binnen je organisatie deze reacties (bijvoorbeeld antwoorden op een enquête) ontvangt, dan moet je de eigendom van het formulier overdragen aan deze groep.
In het hieronder beschreven voorbeeld heb je een enquête opgesteld voor de groep Paragliding
De reacties op de enquête moeten door deze groep in hun groepsmailbox worden ontvangen.
Raadpleeg zonodig de knowledge base artikelen Een Office 365 groep als gedeelde mailbox aanmaken en Instellingen ten behoeve van email notificaties bij reacties/antwoorden op een groepsformulier voor gerelateerde informatie.
 

  • Ga naar MS Formulieren en zoek het betreffende formulier op onder de tab Mijn formulieren.

  • Klik op de Instellingen knop van het formulier waarvan je de eigendom wilt overdragen naar een groep.
  • Selecteer de optie Verplaatsen.
Aan de rechterkant van het scherm wordt het Verplaatsen paneel geopend:
  • Selecteer de groep waarnaar de eigendom van het formulier moet worden overgedragen.
  • Klik op Verplaatsen.
Het formulier wordt overgeheveld naar de tab Groepsformulieren en is dus niet langer zichtbaar op je Mijn formulieren tab.
De eigendom van het formulier is nu overgedragen aan de groep.
Raadpleeg zonodig Microsoft's online support artikel Transfer ownership of a form.